ulrichpulg

Ulrich Pulg – Uni Miljø

Søndag 9. august
10.00

Rute: Aurlandselva
Varigheit: omtrent 3 timar

Ferskvannsbiolog Ullrich Pulg i UNI Miljøet har saman med lokale eldsjeler og regulanten ECO leia arbeidet med oppreisinga av Aurlandselva etter utbygginga slik at vi no vonaleg kan få Aurlandselva klassifisert som “Najsonalt referansvassdrag for sjøaure”. Aurlandselva var I si tid rangert som ei av verdas tre beste sjøaureelver av engelskmenna som brakte flugefiskesporten, ja, flugefiskekunsten, til Norge. Villfisken I Norge er ein truga art, og få veit meir om farane som trugar enn Ullrich. Han er ein kunnskapsrik og entusiastisk forskar, og vi kallar han kort og godt for “Doktor Fisk” – etter uttallige redningsaksjonar landet rundt. Takka vera arbeidet Ullrich har leia I samarbeid med regulanten Eco og Elveeigarlaget er Aurlandselva no tilbake på same fangstnivå som rett etter utbygginga på slutten av 70-talet. Bli med på ei lærerik elvevandring – alt høyrer saman med alt.