reidar

Reidar Staalesen

Laurdag 8. august
10.00

Rute: Aurlandselva og tunet
Varigheit: omtrent 3 timar

Steiner-skulelærar Reidar Staalesen fekk ungdomsskuleelvane på Skjold med seg saman med forskararane I UNI Miljø I abeidet med å reetablere Apeltunvassdraget I Bergen som gyteplass for sjøørrett. Både han og elevane vart djupt gripne av synet av 105 lus på kvar fisk på rundt 22 centimeter, og har offentleg kritisert oppdrettsnæringa. Reidar er ein ihuga flugefiskar I Aurlandselva, og ein sann naturelskar. Han tek med barna på ein “GÅ OG ROT I NATUREN” – vandring, så får dei sjå kva dei finn – og korleis alt heng saman. Han får god hjelp av si kjære Renate Rivedal, kunsthistorikar ved KODE I Bergen.