s

Guro Hoftun Gjestad

Fredag 7. august
20.15

Sted: 29/2 Aurland

Guro Hoftun Gjestad er VG-journalist og forfattar frå Gol. I vår gav ho ut sin andre roman, ungdomsromanen “Ord på S” om ung sorg – og svermeri. Guro er ei engasjert og engasjerande dame. Vi ynskjer å gå inn festivalstemninga med Guro. Då ho i fjor sommar skreiv teksten “Kjære storbarnsforeldre” I VG – om kor vanskeleg det kan vera når problemet til ungane dine ikkje er at dei ikkje har slutta på potta, men at du uroar deg for om dei kjem heim, om dei har vener, om dei et nok, og skal dei ikkje gå ut I frå det rommet sitt? – vart teksten delt 90 000 gonger. No skriv ho bok for “storbarnsforeldra” som blir utgitt til hausten.

Guro les frå bøkene sine og invieterer til ein kort gåtur – på tundet – til ei samtale om – ord på S.