espedal_bw

Aurland Turlag

Laurdag 8. august
10.00

Rute: Området rundt 29/2 Aurland
Varigheit: omtrent 3 timar

Aurland Turlag har nokre sjeldant spreke damer – og sjeldant opplyste, som I tillegg er utruleg flinke med ungar: leik og lær.

Dei skal lære barna sporlaus ferdsel I naturen ut I frå prinsippa til “Leave No Trace” – organisasjonen som sprang ut av amerikansk parkforvalting og som no har spreidd seg til 30 land. Prinsippa rustar opp barna til å bli gode vandrarar – og gjer samstundes foreldra rusta til å gå ein av langturane.

Ska du vera ein god vandrar, må du til dømes: vite litt om stad, ver og stiar, velgje riktig sti, ta med deg bosset ditt, la det du finn vere att, vera varsam med eld, visa omsyn til dyrelivet – og vere gild med andre turfolk. Tidleg krøkast!