sjh

Siri Helle og Ragna Kronstad

Søndag 9. august
10.00

Sted: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Aurland

Forfatter og agronom Siri Helle skal sammen med Ragna Kronstad vise oss rundt på SJH og samtidig gi oss et glimt av det hemmelige livet i matjorda og reflektere om hvordan vi kan hindre at landet gror igjen.
Siri Helle er forfatter av boken “Skal landet gro at? Korleis berge norsk landbruk.”  Ragna Kronstad er tidligere kommunikasjonssjef i Norges Bondelag og nå elev ved Sogn Jord – og Hagebruksskule for å bli agronom i økologisk landbruk.